Past Tirana Event: VOL 4

Large wide img 9270

VOL 4

September 22, 2017
@ Destil Albania

Having a hot summer?!

PechaKucha Night Tirana - Vol.04 is up and coming very soon!!!
If you have an interesting idea, project or story you want to share with others in a concise and entertaining format - send us a message to become PKN Tirana Presenter!
--------------------------------------------------------------------------------------
PechaKucha Night Tirana - Vol.04 vjen së shpejti në Tiranë!!!

Nëse ke një idë, projekt apo histori interesante që ke dëshirë ta ndash me komunitetin e PechaKucha Night Tirana, je i mirepritur të dërgosh nje mesazh dhe të bëhësh pjesë e prezantuesve në Volumin e 4-të!!!

No presenters have been added to this event.