Thumb_slide13

Janush, Life Is Fluid and Changeable

BY CANSU ERGİN
@ VOL 5 ON MAR 19, 2014

Janush Dance makes researches in different levels on bringing out the functional capacity, power, dynamics and energy of the body and aims to transmit and share that knowledge. 

Janush Dance bedeni, bedenin fonksiyonel hareket kapasitelerini, gücünü, dinamiğini, enerjisini nasıl açığa çıkaracağını çeşitli seviyelerde araştırır ve aktarmayı hedefler. 

 

Thumb_slide4

A Discovery In The Graphic Design and Advertisement History of Turkey

BY ÖMER DURMAZ
@ VOL 5 ON MAR 19, 2014

Ömer Durmaz is presenting his research on graphic design and advertisement history of Turkey covers the advertisement boards on the streets during Ottoman rule with its visual evidences. 

Ömer Durmaz Osmanlı döneminde sokaklardaki reklam panolarını konu alan, Türkiye Grafik Tasarım ve Reklamcılık tarihine dair bir araştırmasını görsel kanıtlarıyla sunuyor.

 

Thumb_slide7

A Letter From the Costumer - Müşteriden Mektup

BY NOYAN VURAL
@ VOL 3 ON OCT 09, 2013

Noyan Vural is explaining his unique and interresting memories of his architecture practice. 

Noyan Vural mimarlık pratiğine ait özgün ve ilginç anılarını anlatıyor. 

Thumb_slide17

Calliope Hi-Fi Turn Table

BY DENİZ KARAŞAHİN
@ VOL 3 ON OCT 09, 2013

Deniz Karaşahin is talking about a hi-fi turn table project. This is his graduation project in the university and he explains how that design and production process gave him a great deal of experience. 

Deniz Karaşahin plak çalar projesini anatıyor. Üniversite mezuniyet projesi olan bu ürünün tasarım ve üretim sürecinin kendisine nasıl büyük bir deneyim sağladığından bahsediyor.